ขาเข้า / Arrival
Time
To
Flight No
Airline
Status
00:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3229
THAI AIR ASIA
Landed
05:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 579
THAI AIR ASIA
06:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
QR 824
QATAR AIRWAYS
Confirmed
06:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 800
THAI LION AIR
07:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 866
AIR ASIA
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3227
THAI AIR ASIA
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 340
THAI VIETJET AIR
08:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3213
THAI AIR ASIA
09:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 802
THAI LION AIR
09:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DY 7259
NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS
09:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 862
AIR ASIA
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 241
THAI AIRWAYS
09:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3225
THAI AIR ASIA
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AY 155
FINNAIR
10:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 261
BANGKOK AIRWAYS
10:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
BY 246
TUI Airways
11:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ZF 5433
AZURAIR
11:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
WE 243
THAI SMILE
12:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 806
THAI LION AIR
13:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3217
THAI AIR ASIA
13:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 265
BANGKOK AIRWAYS
13:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 868
AIR ASIA
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
9C 8663
SPRING AIRLINES
14:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 267
BANGKOK AIRWAYS
14:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 331
THAI AIR ASIA
14:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
WE 253
THAI SMILE
15:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TR 686
Scoot
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 771
THAI AIR ASIA
16:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 812
THAI LION AIR
17:05
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3223
THAI AIR ASIA
17:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DD 7914
NOK AIR
17:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 860
AIR ASIA
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3074
THAI AIR ASIA
18:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 249
THAI AIRWAYS
18:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 263
BANGKOK AIRWAYS
19:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
8L 805
LUCKY AIR CO., LTD
19:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3070
THAI AIR ASIA
19:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3212
THAI AIR ASIA
20:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 344
VIETJET AIR
21:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 814
THAI LION AIR
21:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8079
SICHUAN AIRLINES
22:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8273
SICHUAN AIRLINES
01:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
MU 2053
CHINA EASTERN AIRLINES
Landed
ขาออก / Departures
Time
From
Flight No
Airline
Status
06:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3226
THAI AIR ASIA
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 801
THAI LION AIR
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
QR 825
QATAR AIRWAYS
08:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DD 7911
NOK AIR
08:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 867
AIR ASIA
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3228
THAI AIR ASIA
09:05
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 770
THAI AIR ASIA
09:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 341
VIETJET AIR
09:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3214
THAI AIR ASIA
10:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 803
THAI LION AIR
10:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 330
AIR ASIA
10:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 242
THAI AIRWAYS
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 863
AIR ASIA
11:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DY 7260
NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 262
BANGKOK AIRWAYS
12:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AY 156
FINNAIR
12:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
WE 244
THAI SMILE
12:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
BY 247
TUI Airways
13:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 807
THAI LION AIR
13:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ZF 5434
AZURAIR
13:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3218
THAI AIR ASIA
13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 266
BANGKOK AIRWAYS
14:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 869
AIR ASIA
14:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3211
THAI AIR ASIA
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
9C 8664
SPRING AIRLINES
15:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 268
BANGKOK AIRWAYS
15:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
WE 254
THAI SMILE
15:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TR 687
Scoot
17:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 813
THAI LION AIR
17:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DD 7915
NOK AIR
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 861
AIR ASIA
18:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3075
THAI AIR ASIA
19:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 250
THAI AIRWAYS
19:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 264
BANGKOK AIRWAYS
20:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3071
THAI AIR ASIA
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
8L 806
LUCKY AIR CO., LTD
20:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3230
THAI AIR ASIA
20:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 578
THAI AIR ASIA
21:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 345
VIETJET AIR
22:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8080
SICHUAN AIRLINES
22:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 815
THAI LION AIR
23:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8274
SICHUAN AIRLINES
02:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
MU 2054
CHINA EASTERN AIRLINES
00:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FM 866
SHANGHAI AIRLINES
Departed