ขาเข้า / Arrival
Time
To
Flight No
Airline
Status
02:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
MU 285
CHINA EASTERN AIRLINES
Landed
03:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
9C 8519
SPRING AIRLINES
Landed
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 866
AIR ASIA
Landed
07:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 800
THAI LION AIR
Confirmed
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3070
THAI AIR ASIA
Landed
09:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 241
THAI AIRWAYS
Confirmed
09:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 802
THAI LION AIR
Confirmed
10:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3229
THAI AIR ASIA
10:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 261
BANGKOK AIRWAYS
11:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3225
THAI AIR ASIA
12:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TR 686
Scoot
14:05
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 267
BANGKOK AIRWAYS
14:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
WE 245
THAI SMILE
15:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3223
THAI AIR ASIA
10:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
U6 875
URAL AIRLINES
13:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 868
AIR ASIA
15:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 331
THAI AIR ASIA
15:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3227
THAI AIR ASIA
16:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 860
AIR ASIA
17:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 812
THAI LION AIR
18:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3221
THAI AIR ASIA
18:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3074
THAI AIR ASIA
18:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 249
THAI AIRWAYS
19:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 263
BANGKOK AIRWAYS
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3212
THAI AIR ASIA
20:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 814
THAI LION AIR
20:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 344
VIETJET AIR
23:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FM 865
SHANGHAI AIRLINES
12:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 806
THAI LION AIR
13:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 265
BANGKOK AIRWAYS
08:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ZF 7733
AZURAIR
Confirmed
01:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
MU 2067
CHINA EASTERN AIRLINES
Landed
ขาออก / Departures
Time
From
Flight No
Airline
Status
00:05
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FM 866
SHANGHAI AIRLINES
Departed
03:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
MU 286
CHINA EASTERN AIRLINES
Departed
04:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
9C 8520
SPRING AIRLINES
Departed
07:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3226
THAI AIR ASIA
Departed
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 867
AIR ASIA
Departed
08:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 801
THAI LION AIR
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3071
THAI AIR ASIA
Check In
10:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 242
THAI AIRWAYS
Check In
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 803
THAI LION AIR
Check In
10:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3230
THAI AIR ASIA
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 330
AIR ASIA
11:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 262
BANGKOK AIRWAYS
12:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TR 687
Scoot
13:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 807
THAI LION AIR
13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 266
BANGKOK AIRWAYS
14:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 869
AIR ASIA
14:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 268
BANGKOK AIRWAYS
15:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
WE 246
THAI SMILE
15:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3224
THAI AIR ASIA
16:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3228
THAI AIR ASIA
16:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3211
THAI AIR ASIA
17:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 861
AIR ASIA
17:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 813
THAI LION AIR
18:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
U6 876
URAL AIRLINES
19:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3222
THAI AIR ASIA
19:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3075
THAI AIR ASIA
19:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 250
THAI AIRWAYS
20:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 264
BANGKOK AIRWAYS
21:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 345
VIETJET AIR
01:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8274
SICHUAN AIRLINES
Departed
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
E3 8012
New Gen Airways
11:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ZF 7734
AZURAIR
02:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
MU 2068
CHINA EASTERN AIRLINES
Departed