ขาเข้า / Arrival
Time
To
Flight No
Airline
Status
00:05
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3229
THAI AIR ASIA
Landed
06:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 800
THAI LION AIR
Landed
07:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 866
AIR ASIA
Landed
07:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DD 7910
NOK AIR
Landed
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3227
THAI AIR ASIA
Landed
08:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 340
VIETJET AIR
Landed
08:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3070
THAI AIR ASIA
Landed
08:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3213
THAI AIR ASIA
Landed
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 241
THAI AIRWAYS
Landed
09:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3225
THAI AIR ASIA
Landed
10:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 261
BANGKOK AIRWAYS
Landed
12:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 806
THAI LION AIR
Landed
13:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3217
THAI AIR ASIA
Landed
13:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 265
BANGKOK AIRWAYS
Landed
13:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 868
AIR ASIA
Delayed
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
9C 8663
SPRING AIRLINES
Landed
14:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 267
BANGKOK AIRWAYS
Landed
14:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 331
THAI AIR ASIA
Confirmed
14:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
WE 253
THAI SMILE
Confirmed
15:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TR 686
Scoot
Confirmed
16:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 812
THAI LION AIR
17:05
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3223
THAI AIR ASIA
17:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DD 7914
NOK AIR
17:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 860
AIR ASIA
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3074
THAI AIR ASIA
18:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 249
THAI AIRWAYS
18:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 263
BANGKOK AIRWAYS
20:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 814
THAI LION AIR
20:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 344
VIETJET AIR
22:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8273
SICHUAN AIRLINES
23:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FM 865
SHANGHAI AIRLINES
17:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
KAR 2705
IKAR, LLC
19:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3212
THAI AIR ASIA
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8079
SICHUAN AIRLINES
ขาออก / Departures
Time
From
Flight No
Airline
Status
20:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3230
THAI AIR ASIA
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 801
THAI LION AIR
Departed
08:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 867
AIR ASIA
Departed
08:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DD 7911
NOK AIR
Departed
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3228
THAI AIR ASIA
Departed
09:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 341
THAI VIETJET AIR
Departed
09:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3071
THAI AIR ASIA
Departed
10:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 242
THAI AIRWAYS
Departed
06:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3226
THAI AIR ASIA
Departed
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 262
BANGKOK AIRWAYS
Departed
13:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 807
THAI LION AIR
Departed
13:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3218
THAI AIR ASIA
Departed
13:45
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 266
BANGKOK AIRWAYS
Departed
14:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 869
AIR ASIA
Delayed
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
9C 8664
SPRING AIRLINES
Departed
15:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 268
BANGKOK AIRWAYS
15:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 268
BANGKOK AIRWAYS
10:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 330
THAI AIR ASIA
Departed
15:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
WE 254
THAI SMILE
Check In
15:55
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TR 687
Scoot
Check In
17:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 813
THAI LION AIR
17:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
DD 7915
NOK AIR
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
AK 861
AIR ASIA
18:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3075
THAI AIR ASIA
14:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3211
THAI AIR ASIA
19:25
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
TG 250
THAI AIRWAYS
19:40
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
PG 264
BANGKOK AIRWAYS
08:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
SL 815
THAI LION AIR
Departed
21:35
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
VZ 345
VIETJET AIR
23:50
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8274
SICHUAN AIRLINES
00:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FM 866
SHANGHAI AIRLINES
Departed
19:05
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
KAR 2444
IKAR, LLC
22:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
3U 8080
SICHUAN AIRLINES
09:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
FD 3214
THAI AIR ASIA
Departed