ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2017

วันที่ : 28 เมษายน 2563 10:18:01
26,179 อ่าน

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปี 2017

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ2017.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

4,597 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

กระบี่ 2017.pdf

ขนาดไฟล์ 312 KB

506 ครั้ง 27 พ.ค. 2562

สุราษฎร์ธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 346 KB

1,239 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

หัวหิน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 241 KB

966 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ขอนแก่น2017.pdf

ขนาดไฟล์ 236 KB

1,639 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ชุมพร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 223 KB

1,131 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ตรัง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

1,052 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครพนม2017.pdf

ขนาดไฟล์ 231 KB

1,002 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครราชสีมา2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

1,064 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครศรีธรรมราช2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

1,126 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นราธิวาส2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

921 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

น่านนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

1,063 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

บุรีรัมย์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

1,109 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ปาย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

868 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

พิษณุโลก2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

1,007 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เพชรบูรณ์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 93 KB

979 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แพร่2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

950 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่สอด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

992 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 238 KB

943 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ร้อยเอ็ด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 230 KB

992 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ระนอง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 219 KB

961 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ลำปาง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

986 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

สกลนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 188 KB

1,019 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุดรธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

1,275 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุบลราชธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

1,351 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เลย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

952 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ข้อมูลของท่าอากาศยานเปรียบเที่ยบปี 2559-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 127 KB

1,803 ครั้ง 29 ม.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี พ.ศ.2553-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

1,758 ครั้ง 5 ก.พ. 2561
Top