ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ปี 2017

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 15:05:16
23,155 อ่าน

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปี 2017

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สถิติการขนส่งทางอากาศ2017.pdf

ขนาดไฟล์ 33 KB

3,836 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

กระบี่2017.pdf

ขนาดไฟล์ 392 KB

871 ครั้ง 2 ก.พ. 2561

สุราษฎร์ธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 346 KB

750 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

หัวหิน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 241 KB

518 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ขอนแก่น2017.pdf

ขนาดไฟล์ 236 KB

1,164 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ชุมพร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 223 KB

682 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ตรัง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

597 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครพนม2017.pdf

ขนาดไฟล์ 231 KB

560 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครราชสีมา2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

631 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นครศรีธรรมราช2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

665 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

นราธิวาส2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

493 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

น่านนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

611 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

บุรีรัมย์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 224 KB

626 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ปาย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

431 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

พิษณุโลก2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

573 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เพชรบูรณ์2017.pdf

ขนาดไฟล์ 93 KB

530 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แพร่2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

500 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่สอด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 226 KB

524 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

แม่ฮ่องสอน2017.pdf

ขนาดไฟล์ 238 KB

497 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ร้อยเอ็ด2017.pdf

ขนาดไฟล์ 230 KB

558 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ระนอง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 219 KB

519 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ลำปาง2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

540 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

สกลนคร2017.pdf

ขนาดไฟล์ 188 KB

563 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุดรธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 242 KB

782 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

อุบลราชธานี2017.pdf

ขนาดไฟล์ 228 KB

908 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

เลย2017.pdf

ขนาดไฟล์ 220 KB

506 ครั้ง 9 ม.ค. 2561

ข้อมูลของท่าอากาศยานเปรียบเที่ยบปี 2559-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 127 KB

1,274 ครั้ง 29 ม.ค. 2561

สถิติการขนส่งทางอากาศ ปี พ.ศ.2553-2560.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

1,207 ครั้ง 5 ก.พ. 2561
Top