การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Home  | News
Date : 26 April 2561 15:04:49
926 Reads

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยจัดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระดับชุมชนครั้งที่ 1 เป็นการสอบถามความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Top