ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Home  | News
Date : 26 April 2561 15:06:40
918 Reads

ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Top