Photo Gallery

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Fukuoka Pref Bangkok Office
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุด...
25 April 2561

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Fukuoka Pref Bangkok Office เรื่องความร่วมมือประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานไทยและท่าอากาศยานของเมืองฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 25 เม...นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้เจ้าหน้าที่ IATA พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบ
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้เจ้าหน้าที่...
25 April 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้เจ้าหน้าที่ IATA พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบร...
25 April 2561

นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ วิศวกรไฟฟ้า ชพ. รก.ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ บรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่...นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่า...
25 April 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาสยานนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลางและผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (Video Conference)ครั้งที่ 2/2561
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการป...
25 April 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลางและผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (Video Conference)ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ทย.นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน) ประธานการประชุมกรณีผู้ประกอบการโรงเรียนการบินขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตร...
25 April 2561

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน) ประธานการประชุมกรณีผู้ประกอบการโรงเรียนการบินขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการป...
25 April 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ผู้แทนสำนักงบประมาณ เข้าร่วมการป...นายพลชัย ประจิตร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หัวหน้าคณะกรมท่าอากาศยาน หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบก เรื่องกรณีรถบริการขนส่งสาธารณะ
นายพลชัย ประจิตร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หัวหน้าคณะก...
25 April 2561

นายพลชัย ประจิตร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หัวหน้าคณะกรมท่าอากาศยาน หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกเรื่องกรณีรถบริการขนส่งสาธารณะ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ห้องประชุมศรีภูมิ ชั้น 2พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย...
25 April 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เนื่องในโอก...นายภวิศว์พล หริสพรรณ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวบรรยายเรื่องการทบทวนและจัดทำคู่มือประชาชน
นายภวิศว์พล หริสพรรณ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ...
25 April 2561

นายภวิศว์พล หริสพรรณ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวบรรยายเรื่องการทบทวนและจัดทำคู่มือประชาชน แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ทย.Total 403 results
page 1 of 41
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 41
  • Next »
Go to page :
Top