นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Fukuoka Pref Bangkok Office

Date : 25 April 2561 17:38:30
525 Reads
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Fukuoka Pref Bangkok Office เรื่องความร่วมมือประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานไทยและท่าอากาศยานของเมืองฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2
Top