ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การลดค่าบริการที่เก็บอากาศยานสำหรับสายการบินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate Recertificate) พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560 11:31:01
1,082 อ่าน

การลดค่าบริการที่เก็บอากาศยานสำหรับสายการบินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate Recertificate)

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การลดค่าบริการ.pdf

ขนาดไฟล์ 302 KB

215 ครั้ง 24 พ.ย. 2560
Top