ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินมายังสนามบินในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 15:02:04
1,399 อ่าน

อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้ออกประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินมายังสนามบินในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการในการจูงใจให้สายการบินเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์มายังสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

Top