ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันที่ : 5 เมษายน 2561 13:45:00
517 อ่าน

ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ไฟล์แนบ

Top