ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร

วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 13:08:33
526 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องห้องประชุมดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

บรรยายการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 295 KB

119 ครั้ง 10 ส.ค. 2561

ประกาศผลรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

131 ครั้ง 10 ส.ค. 2561
Top