การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โครงการปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแ

วันที่ : 5 กันยายน 2561 10:45:39
293 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โครงการปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเสนอความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

2 สรุปข้อมูลโครงการ_ขอนแก่น.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

94 ครั้ง 5 ก.ย. 2561
Top