ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โครงการปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานขอนแก่น) อำเภอเมือง

วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 15:34:04
226 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โครงการปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศสรุปรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ท่าอากาศยานขอนแก่น.pdf

ขนาดไฟล์ 822 KB

88 ครั้ง 3 ต.ค. 2561
Top