การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 16:24:19
407 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.  ณ ห้องประชุมบุญชู-ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อนำเสนอความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องขอเชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 328 KB

100 ครั้ง 3 ต.ค. 2561

รายละเอียดโครงการ ท่าอากาศยานลำปาง.pdf

ขนาดไฟล์ 135 KB

156 ครั้ง 3 ต.ค. 2561
Top