ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ อำเภอเมืองและอำเภอเหนืองคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 10:29:18
62 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ อำเภอเมืองและอำเภอเหนืองคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 606 KB

21 ครั้ง 9 พ.ย. 2561

ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 735 KB

25 ครั้ง 9 พ.ย. 2561
Top