ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 13:40:13
225 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุญชู-ตรีทอง โรงเรียนบุญยวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศสรุปการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 ลำปาง.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

81 ครั้ง 15 พ.ย. 2561
Top