ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

วันที่ : 11 มีนาคม 2562 09:33:40
1,709 อ่าน

ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

"ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1KosGilejrnog4WBVcmL2zZc6DusR0i1A

รูปภาพ

วีดีโอ

Top