การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม

วันที่ : 22 มีนาคม 2562 11:45:00
845 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อนำเสนอความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรับฟัง 1.pdf

ขนาดไฟล์ 440 KB

213 ครั้ง 22 มี.ค. 2562

ข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดตั้งสนามบินนครปฐม.pdf

ขนาดไฟล์ 130 KB

446 ครั้ง 22 มี.ค. 2562
Top