ผลการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ อำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ : 29 มีนาคม 2562 18:50:10
214 อ่าน

ประกาศผลการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ อำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการจัดประชุมรับฟัง ครั้งที่ 2.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

63 ครั้ง 29 มี.ค. 2562

ประกาศกระบี่ ครั้งที่2.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

45 ครั้ง 29 มี.ค. 2562
Top