การดำเนินการของกรมท่าอากาศยานในการรองรับผลกระทบจากพายุ”ปาบึก” ที่มีต่อสนามบินภาคใต้

วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 02:35:35
297 อ่าน
การดำเนินการของกรมท่าอากาศยานในการรองรับผลกระทบจากพายุ”ปาบึก” ที่มีต่อสนามบินภาคใต้ 
 
จากเหตุการณ์พายุโซนร้อน"ปาบึก" พัดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
กรมท่าอากาศยานได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน ประชุมผ่านระบบ Video conference กับศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ ตรัง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช  เพื่อเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสรุปการดำเนินงาน ได้ดังนี้ 
 
1. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 24.00น. ของวันที่ 3 มกราคม2562 ถึง 12.00น. ของวันที่ 5 มกราคม2562 เพื่อความปลอดภัยในการทำการบิน โดยได้แจ้งให้สายการบิน และผู้โดยสารทราบ โดยมีเที่ยวบินถูกยกเลิกรวมไป - กลับ จำนวนทั้งสิ้น 30 เที่ยวบิน ผู้โดยสารจำนวน 5,581 คน ท่าอากาศยานได้รับความเสียหายจากลมพายุ ส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับ โดยได้แก้ไขปัญหา และเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ โดยเที่ยวบินแรกได้ทำการบิน เมื่อเวลา 12.30น. ของวันที่ 5 มกราคม 2562
 
2.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00น. ของวันที่ 4 มกราคม 2562 ถึง 12.00น. ของวันที่ 5 มกราคม 2562 ส่งผลให้มีเที่ยวบินถูกยกเลิกรวมไป - กลับ จำนวน 18 เที่ยวบิน ผู้โดยสารจำนวน 3,372 คน ท่าอากาศยานไม่ได้รับความเสียหาย และได้เปิดให้บริการโดยเที่ยวบินแรกได้ทำการบินลง เมื่อเวลา 12.30น. ของวันที่ 5 มกราคม 2562
 
3. ท่าอากาศยานในภาคใต้แห่งอื่นๆ คือ ท่าอากาศยานตรัง นราธิวาส ชุมพร กระบี่ ระนอง และ หัวหิน  สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด
 
สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน กรมท่าอากาศยานได้ประสานกับ 
สายการบิน ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยมีมาตรการรองรับ ดังนี้ 
1. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินไปจังหวัดอื่นในภาคใต้แทนได้  
2. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายใน 30 วัน  
3. ผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อทำการยกเลิกเที่ยวบิน และขอคืนเงินได้เต็มจำนวน เป็นต้น 
นอกจากนี้ สายการบินได้เพิ่มเที่ยวบินพิเศษก่อนปิดให้บริการ และเมื่อเปิดให้บริการได้เปลี่ยนแบบอากาศยานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น(บางเที่ยวบิน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและแก้ไขปัญหาผู้โดยสารตกค้าง
.......................
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน 
pr@airports.go.th
6 มกราคม 2562
Top