กรมท่าอากาศยานรายงานความคืบหน้าสถานการณ์พายุปาบึก

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 16:59:12
248 อ่าน
กรมท่าอากาศยานรายงานความคืบหน้าสถานการณ์พายุปาบึก 
วันนี้ (5 มกราคม 2562) เวลา 15.00 น. นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โดยได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานระนอง  ท่าอากาศยานชุมพร  ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ณ ท่าอากาศยาน   สุราษฎร์ธานี โดยได้สรุปสถานการณ์ ดังนี้
1.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00 น . ของวันนี้ (วันที่ 5 มกราคม 2562) จะมีเที่ยวบินขาเข้า จำนวน 5 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาออก 5 เที่ยวบิน รวมเที่ยวบิน 10 เที่ยวบิน เที่ยวบินแรกของวันนี้ คือสายการบินแอเอเชียร์ FD3184 เวลา 12.28 น. มีผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 98 คน เที่ยวบิน FD3185 เวลา 13.11 น.  มีผู้โดยสารขาออกจำนวน  157 คน สำหรับผู้โดยสารที่สำรองตั๋วไว้แล้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายการบินโดยตรง หรือท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7545 0541-5 
2.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00 น . ของวันนี้ (วันที่ 5 มกราคม 2562) จะมีเที่ยวบินขาเข้า จำนวน 14 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาออก 13 เที่ยวบิน รวมเที่ยวบิน 27 เที่ยวบิน สายการบินเที่ยวแรกของวันนี้เป็นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3237 เวลา 12.30 น. 150 คนFD 3238 เวลา 13.10 น. 180 คน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินขาเข้าSL 734 เวลา 12.30 น. 153 คน ขาออก SL735 เวลา.13.15 น. 194 คน สำหรับผู้โดยสารที่สำรองตั๋วไว้แล้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายการบินโดยตรง หรือท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร 077-441230 
3.จากสถานการณ์พายุปาบึก ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภายในท่าอากาศยานบางส่วนได้รับความเสียหายจึงทำให้ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชสามารถทำงานได้เต็มระบบในการอำนวยความปลอดภัยและความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง กรมท่าอากาศยานจึงได้จัดส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเคลื่อนที่ (Mobile Generator) ขนาด 500 KVA  จากท่าอากาศยานกระบี่ มาที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโดยจะถึงประมาณช่วงเย็นของวันที่ 5 มกราคม 2562
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้กำชับให้ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง รวมถึงท่าอากาศยานอื่นๆ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดผลกระทบตามมา เช่น ความคับคั่งของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว และปัญหาอุทกภัยที่ตามมาจากการสะสมของปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามสายการบินเพื่อสำรองที่นั่งในการเดินทางและขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน หมายเลขโทรศัพท์พิเศษของศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โทร 02 – 287 0320 - 9 ต่อ 2593, 2595 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โทร 075 450 545, 090 278 0065  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร 077-441230 ท่าอากาศยานระนอง โทร 077-862252-3 ท่าอากาศยานชุมพร โทร 077-591267-9 ท่าอากาศยานกระบี่ โทร 075-701471 ท่าอากาศยานตรัง โทร 075-572151 ท่าอากาศยานนราธิวาส โทร 073 -565061-5 และผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางเที่ยวบินของกรมท่าอากาศยานผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Thai Flight Info  android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piesoft.thaiflightinfo&hl=th
Ios : https://itunes.apple.com/th/app/thaiflightinfo/id684773144?mt=8
.................................
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
5 มกราคม 2562
pr@airports.go.th
Top