ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 21:51:42
321 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโดยสรุปของโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศผลการประชุมรับฟัง ครั้งที่ 2 - นครปฐม.pdf

ขนาดไฟล์ 104 KB

75 ครั้ง 3 ก.พ. 2563

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
Top