ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ : 22 มกราคม 2564 17:03:43
130 อ่าน

ประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

เอกสารสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 2.pdf

ขนาดไฟล์ 752 KB

34 ครั้ง 22 ม.ค. 2564

บึงกาฬ1.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

27 ครั้ง 22 ม.ค. 2564
Top