การประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 14:05:08
100 อ่าน
การประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ไฟล์แนบ

Top