ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 22 มีนาคม 2564 13:13:01
55 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ทย_ประกาศสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 2nd.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

15 ครั้ง 22 มี.ค. 2564
Top