ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 20:33:25
234 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

3 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม_เช้า.pdf

ขนาดไฟล์ 72 KB

59 ครั้ง 17 มิ.ย. 2564

3 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม_บ่าย.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

62 ครั้ง 17 มิ.ย. 2564

2 กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ_บ่าย.pdf

ขนาดไฟล์ 292 KB

70 ครั้ง 17 มิ.ย. 2564

2 กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ_เช้า.pdf

ขนาดไฟล์ 300 KB

57 ครั้ง 17 มิ.ย. 2564

1 ประกาศ ทย_ปัจฉิมโครงการพัทลุง.pdf

ขนาดไฟล์ 403 KB

73 ครั้ง 17 มิ.ย. 2564
Top