ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 11:16:24
262 อ่าน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

3 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม.pdf

ขนาดไฟล์ 69 KB

58 ครั้ง 8 ก.ค. 2564

2 กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย.pdf

ขนาดไฟล์ 268 KB

67 ครั้ง 8 ก.ค. 2564

1 ประกาศ ทย-เชิญประชุมกลุ่มย่อย(กาฬสินธุ์).pdf

ขนาดไฟล์ 303 KB

64 ครั้ง 8 ก.ค. 2564
Top