ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 14:46:32
269 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

--------------------------------------------

กรมท่าอากาศยานได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.0 0 น. ณ ห้องทองอินทรา แกรนด์บอลรูม

โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังไฟล์แนบ

 

--------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาโครงการ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

กรมท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สรุปผลการประชุมปัจฉิม-พัทลุง.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

83 ครั้ง 8 ก.ค. 2564
Top