ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 20:32:49
207 อ่าน
กรมท่าอากาศยานกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการ ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นท่าอากาศยานพะเยา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
 

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

รายละเอียดการเข้ารับฟังฯ.pdf

ขนาดไฟล์ 269 KB

51 ครั้ง 27 ส.ค. 2564

ป้ายประชาสัมพันธ์ PP1_A3.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

43 ครั้ง 27 ส.ค. 2564

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ.pdf

ขนาดไฟล์ 11 MB

56 ครั้ง 27 ส.ค. 2564
Top