ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ : 2 กันยายน 2564 13:56:04
195 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

---------------------------

กรมท่าอากาศยานได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการศึกษา ตำแหน่งพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ระบบ ZOOM

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบ

 

---------------------------

กลุ่มพัฒนาโครงการ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

กรมท่าอากาศยาน

โทร. 0 2286 2908

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย.pdf

ขนาดไฟล์ 200 KB

3,241 ครั้ง 2 ก.ย. 2564

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย (13ก.ย.64).pdf

ขนาดไฟล์ 122 KB

3,173 ครั้ง 2 ก.ย. 2564

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย.pdf

ขนาดไฟล์ 88 KB

26 ครั้ง 2 ก.ย. 2564
Top