ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานปาย
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้... 
21 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน...

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานปาย และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแ... 
20 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบส...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้าทดสอบสมถรรนะร่างกายในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความ... 
19 พฤษภาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสาม...

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานนครพนม
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ท่าอากา... 
15 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลรา...

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 
10 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานตรัง
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบ... 
10 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท...

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และผู้มสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานนครพนม
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช... 
30 เมษายน 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแห...

ข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 34
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 34
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top