ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ : 28 มีนาคม 2561 09:10:45
1,723 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นวส ปก .pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

594 ครั้ง 28 มี.ค. 2561
Top