ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรมาขึ้นบัญชีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 4 เมษายน 2561 14:28:27
1,985 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรมาขึ้นบัญชีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศผลการประเมิน ลจชค บคก จปส.pdf

ขนาดไฟล์ 478 KB

622 ครั้ง 4 เม.ย. 2561
Top