ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

วันที่ : 19 เมษายน 2561 17:47:14
78,405 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรับสมัคร ลจ.ชค 1.61.pdf

ขนาดไฟล์ 5 MB

43,389 ครั้ง 19 เม.ย. 2561

แนบท้าย ปก 1.61.pdf

ขนาดไฟล์ 11 MB

16,662 ครั้ง 19 เม.ย. 2561
Top