ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ฉบับแก้ไข)

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 14:16:02
1,817 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ฉบับแก้ไข)

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

11.5.61.pdf

ขนาดไฟล์ 162 KB

880 ครั้ง 15 พ.ค. 2561
Top