ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561 15:44:25
21,914 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

แนบท้ายประกาศ.pdf

ขนาดไฟล์ 7 MB

6,284 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

ประกาศ.pdf

ขนาดไฟล์ 140 KB

4,403 ครั้ง 16 พ.ค. 2561

ประกาศ ข้อ ข..pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

1,835 ครั้ง 21 พ.ค. 2561

กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ.pdf

ขนาดไฟล์ 254 KB

1,486 ครั้ง 22 พ.ค. 2561
Top