การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 09:42:22
2,559 อ่าน

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

รายละเอียดการกำหนดเกณฑ์การรับสมัคร.pdf

ขนาดไฟล์ 5 MB

1,382 ครั้ง 9 ส.ค. 2561

ใบสมัครและแบบเสนอผลงาน.pdf

ขนาดไฟล์ 804 KB

265 ครั้ง 9 ส.ค. 2561
Top