ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (ฉบับแก้ไข)

วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 11:48:47
668 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

()49FB~1.PDF

ขนาดไฟล์ 805 KB

288 ครั้ง 10 ต.ค. 2561
Top