รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT)

วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 16:18:17
3,966 อ่าน

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT)

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

IMT-GT_0001.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

1,560 ครั้ง 31 ต.ค. 2561
Top