ประกาศกรมท่าอากาศยาน รายชื่อ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 11:57:18
686 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน รายชื่อ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรายผู้ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

608 ครั้ง 26 พ.ย. 2561
Top