ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้าทดสอบสมถรรนะร่างกายในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยา

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562 08:45:30
412 อ่าน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้าทดสอบสมถรรนะร่างกายในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานปาย

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ผลสอบ.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

134 ครั้ง 19 พ.ค. 2562
Top