ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานปาย และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562 13:19:56
383 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานปาย และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศกู้ภัยสมรรถนะ.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

126 ครั้ง 20 พ.ค. 2562
Top