ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานปาย

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 08:55:53
596 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานปาย

ไฟล์แนบ

Top