ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยานชุมพร

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 12:14:31
569 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยานชุมพร

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก.และภาค ข. ปฏิบัติงานที่ ทรน ทชพ..pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

192 ครั้ง 27 พ.ค. 2562
Top