ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถท่ีี่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหัวหิน

วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 11:33:42
1,403 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถท่ีี่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหัวหิน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหัวหิน.pdf

ขนาดไฟล์ 352 KB

753 ครั้ง 3 มิ.ย. 2562
Top