ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 10:43:46
13,928 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

แนบท้ายรายละเอียดลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง.pdf

ขนาดไฟล์ 5 MB

6,801 ครั้ง 26 ก.ค. 2562

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

6,586 ครั้ง 26 ก.ค. 2562
Top