ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค

วันที่ : 28 สิงหาคม 2562 09:05:04
779 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบสถาปนิกปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

316 ครั้ง 28 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อสถาปนิกปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์ 520 KB

371 ครั้ง 28 ส.ค. 2562
Top