ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างขั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามา

วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 08:39:19
1,664 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างขั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

974 ครั้ง 30 ส.ค. 2562

รายชื่อผู้สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง.pdf

ขนาดไฟล์ 7 MB

970 ครั้ง 30 ส.ค. 2562
Top