ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

วันที่ : 10 กันยายน 2562 09:00:46
1,383 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งสถาปนิก.pdf

ขนาดไฟล์ 943 KB

596 ครั้ง 10 ก.ย. 2562
Top