ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 16:20:04
2,603 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

เอกสารกมายเลข7 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.pdf

ขนาดไฟล์ 351 KB

201 ครั้ง 18 ต.ค. 2562

เอกสารหมายเลข1 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

232 ครั้ง 18 ต.ค. 2562

เอกสารหมายเลข2 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์ 453 KB

135 ครั้ง 18 ต.ค. 2562

เอกสารหมายเลข3 นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน).pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

537 ครั้ง 18 ต.ค. 2562

เอกสารหมายเลข4 นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์ 11 MB

902 ครั้ง 18 ต.ค. 2562

เอกสารหมายเลข5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

291 ครั้ง 18 ต.ค. 2562

เอกสารหมายเลข6 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.pdf

ขนาดไฟล์ 269 KB

79 ครั้ง 18 ต.ค. 2562

เอกสารหมายเลข8 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน.pdf

ขนาดไฟล์ 321 KB

96 ครั้ง 18 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันข้าราชการ.pdf

ขนาดไฟล์ 320 KB

891 ครั้ง 18 ต.ค. 2562
Top