ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

วันที่ : 23 มีนาคม 2563 14:19:30
46,690 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเบตง.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

13,864 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

เอกสารหมายเลข 1 (รายละเอียดและคุณสมบัติ).pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

8,163 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

เอกสารหมายเลข 2 (ใบสมัคร).pdf

ขนาดไฟล์ 326 KB

4,571 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

เอกสารหมายเลข 3 (ใบรับรองแพทย์).pdf

ขนาดไฟล์ 314 KB

3,235 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

เกณฑ์การสอบกู้ภัย.pdf

ขนาดไฟล์ 236 KB

2,899 ครั้ง 23 มี.ค. 2563
Top